Kalender

Første øvelse høsten 2017

Dato: 24. august 18:30

Etter sommer'n, så starter ØJ opp igjen torsdag  24. august kl 18:30 på Skøyenåsen skole.

Velkommen til alle - faste, nye og permiterte