Østensjø Janitsjar i historisk perspektiv

Østensjø Janitsjar ble stiftet 8. januar 1968 av en gjeng entusiastiske korpsfedre som ville at deres barn skulle ha et tilbud også når de ble for gamle for Østensjø Skoles Musikkorps.

De ivrige sjelene som startet Østensjø Janitsjar var Torbjørn Bøhler, Gunnar Brostigen, Nils Johansen og Odd Kromvoll. Gunnar Brostigen ble også korpsets første dirigent og det første styret bestod av stifterne og Arne Martinsen.

Dagens styre og medlemmer i Østensjø Janitsjar vil rette en stor takk til det arbeidet som disse ildsjelene la ned. Uten deres innsats ville vi ikke vært der vi er i dag!